Vad är RSMH ?

RSMH - vägen tillbaka till ett rikare liv
RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.

RSMH vill att människor som mår psykiskt dåligt:
• ska bemötas med förståelse och respekt
• ska få professionell hjälp i ett tidigt skede och under tillräckligt lång tid
• ska betraktas som experter på sina egna upplevelser, och ges inflytande över vård och behandling
• ska erbjudas ett brett utbud av olika former av åtgärder, stöd och psykoterapi, eventuellt i kombination med medicinering

Stöd och möjlighet att påverka din situation


I RSMH:s lokalföreningar som finns i hela landet kan du lära känna andra människor med liknande erfarenheter och upptäcka att du inte är ensam. Du är välkommen att ta en pratstund över en fika, delta i utflykter, kurser och föreläsningar eller kanske engagera dig i själva föreningsarbetet. På många håll finns också självhjälpsgrupper där man utbyter tankar och erfarenheter för att med tiden må bättre och gå vidare i livet.


Lokalföreningarna och förbundet arbetar också för att förbättra förutsättningarna för återhämtning i ett större perspektiv. RSMH deltar i den offentliga debatten, ordnar konferenser och fungerar som remissinstans till olika beslutande myndigheter. Vi utbildar medlemmar i att tillvarata sina rättigheter gentemot kommuner och landsting. Genom utbildning och information till vårdpersonal, politiker och beslutsfattare försöker vi påverka attityder och bemötande samt säkerställa att den vård och service du har rätt till finns tillgänglig.

Medlemskap i en RSMH-förening innebär:
• att du tillåts vara den du är och att må som du mår
• att du själv väljer i vilken utsträckning du ska delta i föreningens aktiviteter
• att du uppmuntras att vara med och komma med egna förslag och initiativ
• att du får en chans att upptäcka att du klarar mer än du kanske trodde var möjligt


 
 
 
 
Här kan du besöka våra lokalavdelningar i Jönköpings området